. .

The page is printed

DB Cargo Danmark Services A/S

Klar til fremtidens udfordringer

DB Cargo Danmark Services A/S er det danske salgsselskab, som står for salg af jernbaneløsninger til og fra Danmark samt internt i Danmark.

DB Cargo Danmark Services står for alt salg og kundekontakt for virksomhedens jernbaneløsninger i samt til og fra Danmark.

DB Cargo Danmark Services A/S blev etableret som salgsselskab i 2009 og er 100% ejet af Deutsche Bahn AG.

Salgsselskabet består af en enkeltvognsafdeling under ledelse af Thomas Vestergaard samt en intermodalafdeling bestående af Lilian Beuschau.

Enkeltvognsafdelingen henvender sig til de kunder, som efterspørger konventionelle banetransporter af eksempelvis stål- og papirtransporter til og fra deres produktion, mens intermodalafdelingen betjener trailer- og containerkunder, der transporterer enheder via de to kombiterminaler i Høje Tåstrup og Taulov.

Efter mange års tilbagegang er udviklingen for jernbanegodstransport i Danmark vendt og i den forbindelse har vi lanceret en vision for hvorledes vi gerne vil se godsinfrastrukturen i Danmark anno 2017: 

Forstør billedetDB

Kombiterminalerne i Hirtshals og Esbjerg er blevet vedtaget fra politisk side, og vi håber også, at flere stationer vil blive indrettet således, at de igen kan begynde at modtage gods – til glæde for transportkøberne og miljøet.

Sidste aktualisering: 08.01.2018

Til begyndelsen af siden