DB’s samfundsansvar

DB fokuserer på uddannelse, integrationsprojekter, miljøbeskyttelse og humanitær hjælp

Deutsche Bahn har traditionelt været involveret i samfundsanliggender som del af vores CSR-strategi. Vi fokuserer på uddannelses- og integrationsprojekter, miljøbeskyttelse og humanitær nødhjælp.


DB har i årevis været involveret i sociale projekter i Tyskland og rundt om i verden. Som et multinationalt transport- og logistikfirma og en af Tysklands største arbejdsgivere og udbydere af træning, føler vi et særligt ansvar for udviklingen af samfundet som helhed og omsætter dette ansvar til praksis. Baseret på overbevisningen om, at succes måles ikke kun økonomisk, bruger DB sine evner til at leve op til dette ansvar. Vi lægger særlig vægt på børn og unge.
 

Vores aktiviteter er ikke begrænset til Tyskland. DB er også involveret i en række initiativer på internationalt plan, fra praktikophold med miljøfokus i Australien, fremme af skolebørns udvikling i Sverige, Sydafrika og USA til at plante programmer i Singapore.
 

Udover at drive forskellige projekter, støtter DB mange kulturelle og sociale centre, initiativer og aktiviteter ved hjælp af donationer. I 2012 donerede vi i alt 1,1 millioner euro til sådanne projekter alene i Tyskland. Derudover sponsorerer DB initiativer og organisationer. Virksomheden støtter primært projekter, hvis mål overensstemmer med sine egne.
 

DB's bæredygtige sociale engagement omfatter også sikring af virksomhedens langsigtede succes gennem et system til tidlig påvisning af compliancerisici i virksomheden såvel som gennem jernbanesikkerhed. DB har gennemført forebyggende foranstaltninger til forebyggelse af ulykker, oplyser om farer ved omkring 5.600 trinbræt og stationer i hele Tyskland, og stiller undervisningsmaterialer og uddannelsesmæssige videoer til rådighed.
 

Siden februar 2013 har DB samlet sine velgørende aktiviteter inden for koncernens eget fond. Deutsche Bahn Stiftung gGmbH koordinerer koncernens store velgørende initiativer og projekter. Christina Rau er fondens protektor. DB-museet er også blevet en del af stiftelsen.