DB Cargo Scandinavia A/S

Produktionsselskabet i den danske del af Europas største godstransportør på jernbane.

DB Cargo Scandinavia A/S udgør sammen med DB Cargo Danmark Services A/S den skandinaviske del af det fintmaskede europæiske jernbanenetværk, som DB Cargo-koncernen har opbygget de senere år.

DB Cargo Scandinavia A/S blev etableret som produktionsselskab i 2009 og er ejet af tyske Deutsche Bahn AG.

DB Cargo Scandinavia er ansvarlig for den daglige produktion af virksomhedens mange godstog, der hver dag kører mellem destinationer i Danmark eller er med til at forbinde Skandinavien og det øvrige Europa i effektive transportkorridorer.

DB Cargo Scandinavia beskæftiger godt 200 medarbejdere i Danmark, heraf udgør lokomotivførere og stationspersonale ca. 80%.


Køb af aktier fra Green Cargo
Den 14. marts 2018 købte DB Cargo 49 procent af aktierne i DB Cargo Scandinavia A/S tilbage fra Green Cargo. Det nye ejerskabsforhold er enden på et 10 års delt ejerskab, og dette betyder, at DB Cargo Scandinavia A/S nu har mulighed for at tilbyde one-stop-tjenester fra Tyskland via Danmark til Sverige og tilbage igen. DB Cargo har dog stadigvæk til hensigt at forblive tætte samarbejdspartnere med Green Cargo i produktionen, i takt med at yde transport-service til en række kunder.

Med et allerede stærkt afsæt i Danmark, har vi med investeringen til formål at sikre vores vækst i markedsandele i Skandinavien og tiltrække kunder i sær på det svenske marked. Samtidigt er vi et skridt tættere på vores vision om at etablerer som en større og mere skandinavisk virksomhed, end vi er i dag.Ledelse

  • Silke Janser - CEO af DB Cargo Scandinavia A/S siden oktober 2016.
  • Oliver Gesche - finansdirektør i DB Cargo Scandinavia siden 2010.  


silkeogoliver