Jernbanen er den mest miljørigtige transportform

Hele transportsektoren bidrager betydeligt til CO₂-udledningen, men jernbanen er den mest miljøvenlige transportform.

Samfundet har et stadigt stigende behov for at beskytte miljøet. Her har transportsektoren et meget stort ansvar. Jernbanen har en væsentlig del af løsningen i form af miljøvenlig godstransport med meget lave emissioner sammenlignet med de øvrige transportformer – f.eks. 10 gange lavere CO₂-udledning end lastbiler.

Hos DB Cargo er vi klar til at tage vores del af dette samfundsansvar. Vi ønsker at blive den førende grønne logistikudbyder og bevise, at CO₂-udledningen faktisk kan blive reduceret til trods for, at transportaktiviteterne vokser.

Selvom vores godstransport på jernbane har forholdsvis lave emissioner, så arbejder vi til stadighed på at reducere vores egen CO₂-udledning.  

Vi arbejder f.eks. hele tiden på at forbedre kapacitetsudnyttelsen i vores transportløsninger, modernisere vores udstyr og faciliteter, investere i lav-emission lokomotiver og undervise vores lokomotivførere i energibesparende køreteknik.

Vi arbejder også på at gøre det muligt at få al vores trækkraftstrøm fra vedvarende energikilder. Det er et af vores væsentlige fremtidsmål.

Dit gods kan også blive en del af løsningen på den alvorlige miljøudfordring – kontakt os og hør hvordan.