DB Logo

Værdier & kultur

I DB Cargo Scandinavia er det vigtigt, at vi skaber en kultur der understøtter, at togene kører, og godset når frem til den ønskede destination.

Derfor er bl.a. arbejdsglæde et meget vigtigt element i vores arbejdspladskultur. Arbejdsglæde er vigtig for at kunne levere en god ydelse til vores kolleger og vores kunder.

Sikkerhed er også afgørende for DB Cargo Scandinavia. Vores medarbejdere skal føle at sikkerheden er i orden, når de yder deres arbejde. Vi har implementeret projektet "Sikker på Arbejde" for at fremme den gode sikkerhedskultur og for at sikre, at vores medarbejdere kan få hjælp og støtte, når de har brug for det.

Størstedelen af vores medarbejdere er stationsbetjente og lokomotivførere. Vores medarbejdere planlægger, klargør, efterser, koordinerer og kører godstogene. Samarbejdet mellem lokomotivførere, stationsbetjente og planlæggere i det administrative er derfor altafgørende for, at togene kører planmæssigt og sikkert. Godt samarbejde er derfor endnu en vigtig del af den positive kultur, både internt i virksomheden, på tværs af vores store internationale organisation og til vores eksterne samarbejdspartnere.

For at bibeholde den positive arbejdspladskultur, sørger vi for, at fremme de værdier, som understøtter den gode kultur.

DB Cargo Scandinavia finder 5 værdier ekstra vigtige:
- Respekt
- Ærlighed
- Loyalitet
- Integritet
- Tillid

Vi arbejder konstant på, at gøre DB Cargo Scandinavia til et endnu bedre sted at arbejde. Her er disse værdier særligt vigtige.