Værdier & kultur

I DB Cargo Scandinavia er det vigtigt, at vi skaber en kultur der understøtter, at togene kører, og godset når frem til den ønskede destination.

DB Cargo Scandinavia finder fem værdier ekstra vigtige:


- Respekt
- Ærlighed
- Tillid
- Integritet
- Loyalitet

Nederst på siden, kan du læse, hvad de fem værdier indebærer for os.

Vi arbejder konstant på, at gøre DB Cargo Scandinavia til et endnu bedre sted at arbejde. Her er disse værdier særligt vigtige.

Derfor er bl.a. arbejdsglæde et meget vigtigt element i vores arbejdspladskultur. Arbejdsglæde er vigtig for at kunne levere en god ydelse til vores kolleger og vores kunder.

Sikkerhed er også afgørende for DB Cargo Scandinavia. Vores medarbejdere skal føle at sikkerheden er i orden, når de yder deres arbejde. Vi har implementeret projektet "Sikker på Arbejde" for at fremme den gode sikkerhedskultur og for at sikre, at vores medarbejdere kan få hjælp og støtte, når de har brug for det.

Størstedelen af vores medarbejdere er stationsbetjente og lokomotivførere. Vores medarbejdere planlægger, klargør, efterser, koordinerer og kører godstogene. Samarbejdet mellem lokomotivførere, stationsbetjente og planlæggere i det administrative er derfor altafgørende for, at togene kører planmæssigt og sikkert. Godt samarbejde er derfor endnu en vigtig del af den positive kultur, både internt i virksomheden, på tværs af vores store internationale organisation og til vores eksterne samarbejdspartnere.

For at bibeholde den positive arbejdspladskultur, sørger vi for, at fremme de værdier, som understøtter den gode kultur.

Respekt:

Vores medarbejdere skal respektere hinanden, og herunder anderkende hinandens berettigelse. Der skal være plads til den person, man er, det man gerne vil, samt det man rimeligvis kan. Der lægges vægt på den professionelle relation, hvorfor den menneskelige respekt sker balanceret i forhold til respekt til arbejdsopgaven.

Ærlighed:

Vores medarbejdere skal sige sandheden, intet mere og intet mindre. Ærligheden bidrager til, at vi arbejder på fælles forståelser mod fælles mål. Derfor skal der altid gives et retvisende og sandt billede. Vi er ærlige over for hinanden, fordi vi på den måde deler vores observation, vores viden og vores forståelse.

Tillid:

Vi er klar over, at tillid er hensigtsmæssig i relationer som i virksomheder, og vi tager udgangspunkt i, at vi kan stole på hinanden. Integriteten er den fortsatte tillids betingelse, og vi er klar over, at tillid kræver en indsats af begge parter.

Integritet:

Vi opfatter menneskelig integritet som soliditeten af den moralske adfærd. Udlevet integritet inkluderer adfærd, hvor der optræder ærlighed, oprigtighed og foruden bedrag. Vi tager udgangspunkt i de formelle aftaler, vi har indgået ved vores ansættelse, og det som er i virksomhedens og medarbejdernes interesse. Vi står på mål for virksomheden; vi siger det, vi gør - og gør det vi siger. Vi er klar over, at integritet ikke alener kalder på omgivelsernes respekt - men også er forudsætningen for, at andre kan have tillid til os.

Loyalitet:

Vi er loyale over for DB Cargo Scandinavia. Vi er loyale over for hinanden, kolleger og chefer. Loyalitet er hengivenhed og trofasthed til virksomheden og til virksomhedens ansatte.