Teamleder Bo

Driver Management

Ansat siden 2014

 ”Der findes mange grader af dygtige ledere, og jeg mener, at det er et fag, hvor man aldrig rigtig bliver udlært. Man kan læse så meget fint, men vigtigst for mig er, at jeg hele tiden forsøger at relatere til lokomotivførerne.”

Bo er vant til at udvikle sig og med en baggrund som både lokomotivførerinstruktør og kørelærer, finder han det helt naturligt at følge en lederuddannelse. Bo er oprindeligt uddannet lokomotivfører, og i 2015 greb han muligheden for nye udfordringer og blev teamleder. Teamet består af knap 50 lokomotivførere i den østlige del af virksomheden, hvor der er danske og svenske lokomotivførere.

"Med min baggrund som lokomotivfører forstår jeg, hvordan det er at møde kl. 3:30 om morgenen i regnvejr.”

Bo kan godt lide at køre lokomotiv selv. Han tager selv en vagt som lokomotivfører, hvis der dukker et hul op i kalenderen, hvor det kan passe ind med hans teamlederfunktion.

Lederopgaven

”Jeg tilrettelægger fuldstændigt min egen dag. Det mest udfordrende er, at jeg aldrig ved, hvad der sker, fordi to dage i høj grad aldrig ens. En lokomotivfører kører to og et halvt tusind gods fra A til B, men som teamleder har jeg sjældent et færdigt produkt at kunne vise til fyraften. Det skulle jeg vænne mig til i starten.”

Der er noget på spil

Som en privataktør i transportbranchen er der hele tiden noget på spil:
”Vi har nogle store dygtige konkurrenter, der bidrager til, at vi hele tiden gør det godt – for ellers snupper de vores kunder. Jeg kan godt lide, at der er noget på spil, og at vi arbejder for noget.”

Plads til alle i det selvkørende team

Teamet af lokomotivførere er generelt meget selvkørende, dog med forskelligheder, og det er der ifølge Bo plads til i virksomheden.
”Jeg synes, at kulturen i DB Cargo er super cool. Jeg kan rigtig godt lide, at vi har en flad organisation, hvor der ikke er langt fra en medarbejder i produktionen til ledelsen. Der er meget få virksomheder i den her størrelse, hvor størstedelen er på fornavn med hinanden. Jeg kan rigtig godt lide sammenspillet. Jeg er ikke alene om at løse en opgave. Jeg har en stor berøringsflade til andre dele af organisationen, både i HR, Safety, IT osv. Vi er samtidig en international virksomhed med en stor kontaktflade både i Tyskland og Sverige. Og jeg synes, at det er fedt, at vi har svenske og tyske lokomotivførere ansat.”