Aalborg

I Aalborg håndteres de fleste typer af gods.

Infrastruktur og materiel 

Godstyper


palletteret goods 
coilsx
profiler, spunsjern og træbaserede produkter x
metalplader x
bulkx
papirruller 
baller x
container / veksellad x
bigbagsx
Køretøjer / maskiner/ project gods x
farligt gods (klassificeredet gods)  
levnedsmidler x
høj værdi gods  
Andre godstyper (efter aftale) x


Beliggenhed