• train at port

    train at port

 DB Cargo præsenterer Global Vision 2045

Klimamål og innovation: DB Cargo præsenterer Global Vision 2045.

Klimaændringerne og den globale opvarmning udgør en eksistentiel risiko for os alle og er uden tvivl en af det 21. århundredes største udfordringer, og på den baggrund er en radikal reduktion af de globale CO2-emissioner en absolut nødvendighed. 

Transportsektoren har en vigtig rolle at spille i denne sammenhæng. Den skal træffe effektive foranstaltninger og gøre hurtige fremskridt i retning af klimaneutralitet. Inden for transportsektoren tegner store lastbiler sig for omkring en fjerdedel af emissionerne. 

Det er her, at DB Cargo kommer ind i billedet. Tog er ganske enkelt en af de mest miljøvenlige måder at transportere varer fra A til B på. I dag udleder et godstog 80 % til 100 % mindre CO2 end den tilsvarende vejtransport. Desuden kan det flytte lige så meget gods som 52 lastbiler tilsammen. Det aflaster miljøet, reducerer CO2-emissionerne og aflaster de overfyldte veje. 

DB Cargo sætter kursen mod en bæredygtig fremtid. Vi kører allerede 3.600 tog om dagen, hvilket betyder ca. 90.000 færre lastbiler på vejene og elimineringen af syv millioner tons CO2-emissioner hvert år. Men dette er kun begyndelsen. DB-koncernen har meget klare mål for øje: Vi ønsker at blive klimaneutrale i 2040 og opnå et fuldt ud afbalanceret CO2-regnskab.

Gør DB Cargo grøn
Det er emnet for vores film "Global Vision 2045". Den giver et detaljeret portræt af os som jernbanegodstransportvirksomhed sammen med oplysninger om vores rolle som førende inden for bæredygtighed.

CEO for DB Cargo AG dr. Sigrid Nikutta fortæller om vores mål.


Kontakt vores ekspert nu

Mia beskåret 2

Mia Qvist Scheelsbeck

Communications Manager