Fordele ved banetransport

Fordelene ved jernbanetransport

Du får en sikker, effektiv og bæredygtig transportform af dit gods, når du sender det afsted på jernbanen.

 

Vi kører dagligt over 3.600 tog i hele Europa med forbrugsvarer, biler, stål og meget andet. Vi kan transportere alt slags gods, og vi kan få det til destinationer i både Europa – og Asien.

Og så er det miljøvenligt. Banetransport udleder otte gange mindre CO2 end vejtransport, og hvis du sender ét enkelt ellokomotiv afsted, kan du fjerne 52 lastbiler fra vejen – og det betyder 80 % mindre CO2-udledning. Det er godt for miljøet, og det giver mere plads på vejene.

Vi arbejder konstant med et grønt fokus. Vi forsøger fx at forbedre kapacitetsudnyttelsen på vores transporter, at modernisere vores udstyr og faciliteter og at investere i lav-emissions lokomotiver og at undervise lokomotivførerne i energisparende køreteknik.

Herudover er sikkerhed altafgørende i vores produktion. Både for vores medarbejdere – men også for godset.

 Her er fordelene ved jernbanetransport:

  • Det er en sikker, effektiv og solid måde at få transporteret sit gods på.
  • Det er den mest bæredygtige transportform af gods, som gavner klimaet og fjerner lastbiler fra vejen.
  • Sikkerhed er essentielt i vores dagligdag. Både for vores medarbejdere – og kundernes gods.
  • Jernbanen er især attraktiv, når det drejer sig om transport med lange afstande og tungt gods.
  • Vi laver door-to-door-løsninger, så du trygt kan overlade hele din transport til vores eksperter.
  • Du kan både få transporteret få containere med et tog eller købe et helt bloktog. Vi er fleksible og åbne for netop dine behov.
  • Vi kan tilbyde et Carbon Footprint Certificate, så du kan dokumentere den grønne transportløsning over for dine kunder.
  • På vores terminaler kan vi håndtere og opbevare dit gods.

Kontakt vores ekspert nu

Mia Qvist Scheelsbeck

Communications Manager