Compliance

Lighthouse

At handle i overensstemmelse med love og forordninger er en selvfølge for os: Compliance hos DB Cargo Scandinavia A/S

Vi håndterer nye udfordringer og træffer vigtige beslutninger hver eneste dag. Det er en selvfølge for os, at vi i processen handler i overensstemmelse med relevante love og forskrifter. Vi anser dette for at være et elementært krav for DB Cargo’s bæredygtige forretningssucces.

Adfærdskodeks

Overholdelse betyder hos DB overholdelse af alle gældende love, regler og direktiver. Det er en væsentlig del af risikostyringen i DB koncernen med tryk på imødegåelse af korruption og økonomisk kriminalitet. DB's Corporate Principles Ethics (Code of Conduct) definerer standarder og forventninger for alle forretningsaktiviteter for vore ansatte og ledere. Vi forventer overholdelse af regler såvel som moralsk korrekt opførsel, ikke kun fra vore ansatte og ledere, men også fra vore samarbejdspartnere, for hvem der foreligger en særlig Adfærdskodeks.  


 

Vi er transparente omkring, hvordan vi håndterer invitationer, gaver og andre fordele, der tilbydes af tredjemand eller indenfor selve virksomheden.

Med hensyn til compliance, så overholder vi alle gældende forskrifter i Tyskland og andre lande vedrørende vores firmaer og forretningsaktiviteter, også når det gælder eksportkontrol.
 

Yderligere oplysninger

Kontakt vores ekspert nu

HRDB Cargo Scandinavia A/S