DB Cargo tester digitale koblinger

DB212025

Article: DB Cargo tester digitale koblinger

Det første testtog med de revolutionerende digitale automatiske koblinger (DAK) er sat på skinner i Tyskland.

DAK er en vigtig del af digitaliseringen af godstransporten og gør det muligt at koble godsvogne automatisk. Vogntilslutningerne til bremserne foretages også automatisk, og for første gang vil godsvogne være udstyret med gennemgående strøm- og datalinjer.

DAK gør rangeringsprocesser hurtigere, godstogene kan blive længere og tungere med den nye koblingsteknologi, og de kan køre med højere hastigheder end tidligere og dermed bedre "flyde med" i jernbanetrafikken. Dette øger jernbanenettets kapacitet, og DAK vil yde et væsentligt bidrag til opfyldelsen af de europæiske klimamål.

- Vi ser det som en utrolig spændende udvikling i vores branche, og for vores medarbejdere vil det betyde, at de spares for en masse tunge løft, når det engang kommer til Danmark, siger Jan T. Andersen, der er Head of Location Management.

Testen fortsætter året ud

Testtoget kører gennem Tyskland, Østrig og Schweiz, og derefter skal andre EU-lande følge efter. I den forbindelse vil DAK blive testet i andre kørselssituationer end dem, der ville være mulige i Tyskland. Disse omfatter stejlere stigninger, snævrere kurver eller andre klimatiske forhold. Testkørslen har til formål at gøre DAK klar til serieproduktion. Den praktiske prøve er anden fase af projektet, som afsluttes ved udgangen af dette år. I de seneste par måneder har der allerede været kørt sporløb i Tyskland og foretaget koblingstest på rangerbanegårde.

- Digitalisering er fremtiden for godstransporten, og DAK er med til at holde jernbanen i spil som den centrale aktør, når det kommer til klimavenlig transport, lyder det fra Birgit Wirth, CEO i DB Cargo Scandinavia.

Sigrid Nikutta, CEO for DB Cargo AG, peger i samme retning:

- Digitalisering og automatisering af togdriften er et stærkt signal til vores logistikkunder: Varer hører til på skinnerne. Hvert af vores tog sparer 80 til 100 procent CO2 i forhold til vejtransport. Og med DAK gør vi jernbanesystemet meget enklere og hurtigere.

Testtoget er en del af et forskningsprojekt, der er finansieret af det tyske forbundsministerium for digitale anliggender og transport (BMDV) med 13 millioner euro. Der er tale om et konsortium af seks virksomheder. Ud over DB og dets datterselskab DB Cargo er det de schweiziske og østrigske jernbaneselskaber SBB Cargo, Rail Cargo Austria samt Ermewa, GATX Rail Europe og VTG.