Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

End of the slider

Article: Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Hvem er dataansvarlig?

DB Cargo Scandinavia A/S er dataansvarlig for al indsamling og behandling af data. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af disse oplysninger, bedes du kontakte:  

DB Cargo Scandinavia A/S   
Spotorno Allé 12  
2630 Taastrup,
Danmark  
E-mail: GDPR.dk@deutschebahn.com  

Meddelelse om behandling af data fra kunder

Hvilke oplysninger indhenter vi, og hvordan behandler vi dem?  

Hvis du kontakter os, behandler vi de oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.  
 
Derudover behandler vi de informationer, som er nødvendige for at kunne indgå kontrakter med vores kunder eller leverandører.  
 
Vi opbevarer derudover følgende informationer: navn, arbejdes tlf. nr. samt arbejdes e-mail på kontaktpersonen i jeres virksomhed. Disse oplysninger opbevares på virksomhedens sikrede dokumentstyringsportal. Derudover, ved kundens accept, opbevarer vi samme informationer i vores tracking-portal “WIP” for vores kunders vogne.  

De kontaktinformationer der gives i forbindelse med  
forretningstransaktioner vil også blive opbevaret i vores koncerns salgssystem "CASA". Dette gøres med henblik på at kunne yde den bedst mulige kundeservice.

Juridisk grundlag for behandlingen

Hvis behandling af oplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som vi har indgået med en kunde, følger det juridiske grundlag artikel 6 stk. 1 litra b: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse til at behandle personoplysninger, følger grundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR, f.eks. hvis vi gemmer oplysninger i henhold til bogføringsloven.  

Videregiver vi oplysninger til tredjemand?  

På kundens forespørgsel anvender vi databehandlere i forhold til print- eller andre forsendelsesleverandører. Derfor benyttes de kun efter anmodning og accept fra kunden.  

De eksterne behandlere, vi bruger, er nøje udvalgt og underlagt strenge kontraktmæssige forpligtelser. De følger vores instruks, der er garanteret af strenge kontraktmæssige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt supplerende kontrol.  

Endvidere videregives de oplysninger, som vi har, hvis en offentlig myndighed anmoder om det, på grundlag af et lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan etableres, gøres gældende eller forsvares.  

Der vil ikke ske overførsel af oplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre der er givet passende garantier eller et andet retsgrundlag følger af kapitel V i GDPR. Disse omfatter f.eks. EU-standardkontraktbestemmelserne og Europa-Kommissionens beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.  

Hvor længe opbevares dine oplysninger?  

Vi opbevarer oplysningerne så længe, at det er nødvendigt af kommercielle eller juridiske årsager. Opbevaringsperioden afhænger af formålet med behandlingen, f.eks. en kontrakt med vores kunde eller lovbestemte krav om opbevaring af forretningsdokumenter eller andre dokumenter. Derfor kan der ikke angives nogen generel opbevaringsperiode.  

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger på vores hjemmeside 

Denne privatlivsmeddelelse forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig på vores hjemmeside, hvordan vi bruger dem, og hvordan du kan gøre brug af dine rettigheder inden for databeskyttelse.  

Hvilke personoplysninger indhenter vi, og hvordan behandler vi dem?  

Af tekniske grunde bliver visse data indsamlet og gemt, når dk.dbcargo.com besøges. Dette er data såsom IP-adresse, dato og varighed for besøget, de besøgte sider, browserdata, det anvendte operativsystem og information om det sidst besøgte websted.

Vi behandler også personoplysninger for at kunne levere vores tjenester og for at kunne gennemføre de kontrakter, vi har indgået med kunder eller leverandører.  

Hvis du kontakter os, behandler vi de oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.  

Juridisk grundlag for behandlingen

Vi gemmer og analyserer brugerdata gennem indsamling af pseudonyme oplysninger, så vi kan analysere vores besøgende og deres interesser for derigennem løbende at forbedre vores tilbud på hjemmesiden og tjenester til vores kunder. Det juridiske grundlag for denne behandling følger af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Det juridiske grundlag for brugen af Matomo, vores anvendte analysetjeneste, følger artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?  

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt af kommercielle eller juridiske årsager. Opbevaringsperioden afhænger af formålet med behandlingen. Derfor kan der ikke angives nogen generel opbevaringsperiode. Husk at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Hvornår anvender vi cookies?  

Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme personoplysninger. Cookies oprettes, når en bruger besøger et websted, og brugeren kan identificeres derigennem. De bruges til at huske brugerens præferencer. Daten vi indsamler anonymiseres og gemmes på vores server. 

Brug af Matomo (tidligere Piwik)  

Vi bruger analysetjenesten Matomo (tidligere kendt som Piwik) på vores hjemmeside for at analysere, hvordan vores hjemmeside bruges, og for at foretage forbedringer regelmæssigt. Den indsamlede statistik giver os mulighed for at forbedre vores tilbud og gøre dem mere attraktive for dig som bruger.

Muligheder for deaktivering af cookies 

Du kan vælge at slette eksisterende cookies eller blokere alle cookies, der ikke er nødvendige for hjemmesidens tekniske virken. Vi anbefaler, at du regelmæssigt kontrollerer gemte cookies, hvis de ikke udtrykkeligt ønskes opbevaret.  
Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til analyse af, hvordan du bruger vores websted, kan du til enhver tid indstille din browser, så den ikke installerer en analysecookie. Derudover kan du beslutte, om din browser skal gemme en cookie, der bruges til analyseformål, så webstedsoperatøren kan analysere forskellige statistiske data.  

Du kan til enhver tid afvise brugen af cookies. Kik her hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger fra dit besøg bliver indsamlet.
Bemærk, at hvis du sletter eksisterende cookies, vil deaktiveringscookien også blive slettet. Dette betyder, at du bliver nødt til at fravælge analysen af din brugeradfærd igen.  

Hvad er dine rettigheder?  

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.  
   
 • Du kan bede om, at dine oplysninger berigtiges eller slettes, eller behandlingen begrænses, hvis der findes et juridisk grundlag, og det er muligt inden for kontraktforholdet.  
   
 • Du kan indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ansvarlig myndighed for DB Cargo Scandinavia A/S er:  
  Datatilsynet  
  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby  
  Danmark  
  Tlf. + 45 33 19 32 00  
   
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os samtykke til at indhente om dig, eller som vi behandler på baggrund af en kontrakt med dig personligt (dataportabilitet).  
   
 • Hvis du giver samtykke til at vi må behandle personoplysninger, kan du tilbagekalde det på samme måde. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke behandlingen før tilbagekaldelsen.  
   
 • Hvis indsamlingen af oplysninger er baseret på vores legitime interesse eller er nødvendig for udførelsen af en offentlig opgave, har du ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen baseret på årsager, der vedrører din særlige situation. 
   
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod fremtidig brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan gøre indsigelse ved at henvende dig til det kontaktpunkt/adresse, der blev angivet i starten.  

Opdatering af meddelelse om beskyttelse af personoplysninger  

Denne privatlivsmeddelelse opdateres løbende i overensstemmelse med ændrede funktioner eller juridiske ændringer. Vi anbefaler, at du regelmæssigt læser privatlivsmeddelelsen.  

Seneste opdatering: 01.09.2022