Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Denne privatlivsmeddelelse forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi bruger dem, og hvordan du kan gøre brug af dine rettigheder inden for databeskyttelse.

Hvem er dataansvarlig?

DB Cargo Scandinavia A/S er dataansvarlig for al behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger, bedes du kontakte:
DB Cargo Scandinavia A/S 
Spotorno Allé 12
2630 Taastrup, 
Danmark
E-mail: rail.dk@deutschebahn.com

Hvilke personoplysninger indhenter vi, og hvordan behandler vi dem?

Vi indhenter og behandler kun dine oplysninger til specifikke formål. Disse formål kan skyldes tekniske krav, kontraktmæssige forhold eller anmodninger fra enkeltpersoner.

Når du besøger vores hjemmeside dk.dbcargo.com, indhenter og gemmer vi visse tekniske oplysninger (såsom dato og varighed for besøget, de besøgte sider, browserdata og det anvendte operativsystem og information om det sidst besøgte websted). Dette er nødvendigt, for at hjemmesiden vises til besøgende.

Vi behandler også personoplysninger for at kunne levere vores tjenester og for at kunne gennemføre de kontrakter, vi har indgået med kunder eller leverandører.

Hvis du kontakter os, behandler vi de personoplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

Juridisk grundlag for behandlingen:

Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som vi har indgået med en kunde, følger det juridiske grundlag artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. DB Cargo har en legitim interesse i at håndtere forespørgsler vedrørende vores produkter, tjenester og kontrakter, udsende marketingmateriale mv.

Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse til at behandle personoplysninger, følger grundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR, fx hvis vi gemmer personoplysninger i henhold til bogføringsloven.

Vi gemmer og analyserer brugerdata gennem indsamling af pseudonyme oplysninger, så vi kan analysere vores besøgende og deres interesser for derigennem løbende at forbedre vores tilbud på hjemmesiden og tjenester til vores kunder. Det juridiske grundlag for denne behandling følger af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vi kan eventuelt gøre det ved hjælp af tracking, herunder brug af cookies.

Videregiver vi oplysninger til tredjemand?

Det er generelt nødvendigt for os at anvende databehandlere, fx operatører, printleverandører eller andre forsendelsesleverandører eller andre parter involveret i udførelsen af kontrakten efter instruks fra os.

De eksterne databehandlere, vi bruger, er nøje udvalgt og underlagt strenge kontraktmæssige forpligtelser. De følger vores instruks, der er garanteret af strenge kontraktmæssige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt supplerende kontrol.

Endvidere videregives dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at gennemføre en kontrakt med en kunde, eller hvis en offentlig myndighed anmoder om det, eller på grundlag af et lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan etableres, gøres gældende eller forsvares.

Der vil ikke ske overførsel af personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre der er givet passende garantier eller et andet retsgrundlag følger af kapitel V i GPDR. Disse omfatter fx EU-standardkontraktbestemmelserne og Europa-Kommissionens beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt af kommercielle eller juridiske årsager. Opbevaringsperioden afhænger af formålet med behandlingen, fx en kontrakt med vores kunde eller lovbestemte krav om opbevaring af forretningsdokumenter eller andre dokumenter. Derfor kan der ikke angives nogen generel opbevaringsperiode her.

Hvornår anvender vi cookies?

Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme personoplysninger. Cookies oprettes, når en bruger besøger et websted, og brugeren kan identificeres derigennem. Cookies bruges til at huske brugerens præferencer.

Man skelner mellem cookies, der er nødvendige for hjemmesidens tekniske funktioner, og dem, der ikke er nødvendige.

Vi giver dig mulighed for at træffe et informeret valg for eller imod brug af cookies, der ikke er nødvendige for hjemmesidens tekniske funktioner.

Nedenfor følger information om, hvorledes vi bruger cookies på vores hjemmesider:

Det er generelt muligt at fravælge brug af cookies, der ikke er teknisk nødvendige, ved besøg på vores hjemmeside dk.dbcargo.com Du kan vælge at slette eksisterende cookies, tillade eller blokere alle cookies. Vi anbefaler, at du regelmæssigt kontrollerer gemte cookies, hvis de ikke udtrykkeligt ønskes.

Bemærk, hvis du beslutter at slette alle cookies, bliver din "fravalgscookie" også slettet, og du bliver nødt til at fravælge igen, hvis du stadig ikke ønsker at modtage visse kategorier af cookies.

Cookies, der ikke er nødvendige for brugen af hjemmesiden:
Webanalysecookies (Matomo)

Brug af Matomo (tidligere Piwik)

Vi bruger analysetjenesten Matomo (tidligere kendt som Piwik) på vores hjemmeside for at analysere, hvordan vores hjemmeside bruges, og for at foretage forbedringer regelmæssigt. Den indsamlede statistik giver os mulighed for at forbedre vores tilbud og gøre dem mere attraktive for dig som bruger. Ved hjælp af små tekstfiler (cookies) indsamler vi data om, hvordan du bruger vores hjemmeside, herunder din IP-adresse. Disse data anonymiseres og gemmes på vores servere.

Det juridiske grundlag for brugen af Matomo følger artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Muligheder for deaktivering af cookies: Hvis du ikke giver dit samtykke til analyse af, hvordan du bruger vores websted, kan du til enhver tid indstille din browser, så den ikke installerer en analysecookie. Derudover kan du beslutte, om din browser skal gemme en cookie, der bruges til analyseformål, så webstedsoperatøren kan analysere forskellige statistiske data. Du kan til enhver tid afvise brugen af tracking ved at klikke på følgende link til at gemme Matomo-deaktiveringscookien i din browser: [   ]

Dine oplysninger fra besøg på denne hjemmeside indsamles i øjeblikket af webanalysetjenesten Matomo. Klik her, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger fra dit besøg bliver indsamlet.

Bemærk, at hvis du sletter eksisterende cookies, vil deaktiveringscookien også blive slettet. Dette betyder, at du bliver nødt til at fravælge analysen af din brugeradfærd igen.

Hvad er dine rettigheder?

 •  Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.
 • Du kan bede om, at dine oplysninger berigtiges eller slettes, eller behandlingen begrænses, hvis der findes et juridisk grundlag, og det er muligt inden for kontraktforholdet.
 • Du kan indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ansvarlig myndighed for DB Cargo Scandinavia A/S er:
  Datatilsynet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Danmark
  Tlf. 33 19 32 00
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os samtykke til at indhente om dig, eller som vi behandler på baggrund af en kontrakt med dig personligt (dataportabilitet).
 • Hvis du giver samtykke til at vi må behandle personoplysninger, kan du tilbagekalde det på samme måde. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke behandlingen før tilbagekaldelsen.
 • Hvis indsamlingen af oplysninger er baseret på vores legitime interesse eller er nødvendig for udførelsen af en offentlig opgave, har du ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen baseret på årsager, der vedrører din særlige situation.
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod fremtidig brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan gøre indsigelse ved at henvende dig til det kontaktpunkt/adresse, der blev angivet i starten.

Opdatering af meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Denne privatlivsmeddelelse opdateres løbende i overensstemmelse med ændrede funktioner eller juridiske ændringer. Vi anbefaler, at du regelmæssigt læser privatlivsmeddelelsen.

Seneste opdatering: 14. juni 2021