Smurfit

 Fra Norge til Tyskland med papir

Smurfit Kappa Recycling samarbejder med DB Cargo om transport af papir.

105 kilo: Ifølge Tysklands miljøstyrelse er det den mængde papir, pap og karton, som blev brugt pr. person i 2020. Hvis man lægger alle disse sammen, giver det i alt 18,3 millioner tons. Samme år producerede den tyske papirindustri ca. 21,4 mio. ton af disse produkter ved hjælp af ca. 17 mio. ton affaldspapir fra Tyskland og andre europæiske lande. Med andre ord udgjorde affaldspapir ca. 79 % af den samlede produktionsmængde. Det er her, at en fælles logistikløsning fra DB Cargo og Smurfit Kappa Recycling B.V. kommer ind i billedet. Den forbedrer allerede nu den rolle, som bæredygtig jernbanetransport spiller i Europas genbrugsprocesser for genbrugspapir.

"Vi har transporteret genbrugspapir fra Danmark til Tyskland i mange år", siger Carolin Niess, Account Manager hos DB Cargo Scandinavia, og fortsætter: "Norge blev for nylig inkluderet i slutningen af 2021 og har fyldt et hul i vores netværk. Når man tænker på Norge, er mulighederne for at drive jernbanegodstransport til Centraleuropa ikke umiddelbart indlysende."

Effektiv koordinering af lastbiler, skibe og godstog på effektiv vis
I første omgang indsamles genbrugspapir komprimeret til baller med lastbiler fra Tønsberg, Kristiansand og Arendal og køres til en færgeterminal. Her kører lastbilerne ombord på færgen til Hirtshals i Danmark, hvorefter de fortsætter til Aalborg, hvor affaldspapirballerne overføres til DB Cargo-togene til Tyskland via enkeltvognsnettet. Deres endelige bestemmelsessted er Smurfit Kappas papirmølle i Hoya, en times kørsel syd for Bremen.

"Denne multimodale løsning er spændende, fordi Norge er et nyt marked for os, og fordi dette trimodale transportnetværk viser, hvor effektivt lastbiler, skibe og jernbanegods kan arbejde sammen", siger Niess.  

Godsmængden fordobles på et enkelt år
Konceptet fungerer: DB Cargo Scandinavia har næsten fordoblet sine enkeltvognsforsendelser med Smurfit Kappa Recycling fra 35.500 tons i 2020 til 61.500 tons i 2021.

"Den anden fordel er, at der ikke er nogen tomme kørsler", tilføjer Niess. "Vogne lastet med varer til danske forbrugere og affald til danske kraftvarmeværker kører nordpå til Danmark fra Italien og Tyskland og vender tilbage sydpå med affaldspapir." 

"Godstog er afgørende for bæredygtig transport over land"
For Chris Fleuren, logistikchef hos Smurfit Kappa Recycling, er den nye transportløsning afgørende for virksomhedens klimabeskyttelsesmål, som bl.a. omfatter opnåelse af netto-nuludledning inden 2050.

"Den cirkulære økonomi spiller en central rolle i vores bæredygtighedsmission."

Virksomheden har planer om at forsyne kunderne med bæredygtig emballage som en måde at reducere vandforbruget samt affalds- og CO2-produktionen på. Oprettelsen af et passende logistiksystem er en afgørende faktor, siger han:

"Jernbanegodstransport er afgørende for at levere bæredygtig landtransport til affaldshåndteringsaktiviteter. Dette gælder også for CO2-neutral transport af affaldspapir, som DB Cargo har udmærket sig ved i årevis." 

Affaldspapir: Grøn pioner for den cirkulære økonomi 
Indsamling og genanvendelse af papir har længe været veletableret i Tyskland og andre steder, og genbrugspapir er nu det vigtigste råmateriale for papirproducenter sammen med papirmasse og vand. Lastbiler samler kommercielle og kommunale papirgenbrugsbeholdere op og bringer dem til lagerfaciliteter i lokalområdet. Herfra transporterer tog materialet til private og kommunale affaldsvirksomheder, som sorterer det og presser det i baller med henblik på videre transport. Leverandører af affaldspapir som Smurfit Kappa Recycling B.V. henter baller fra affaldsselskaberne og transporterer dem til papirfabrikker. Her bliver genrbugspapiret først omdannet til papirmasse for at fjerne fremmedlegemer og fiberfejl. Herefter bliver de resterende 80 % af materialet omdannet til nyt papir. 

Om Smurfit Kappa 
Smurfit Kappa er en af verdens førende producenter af papirbaseret emballage. Virksomheden beskæftiger ca. 46.000 medarbejdere og har ca. 350 produktionsanlæg i 35 lande: 23 i Europa og 12 i Nord- og Sydamerika. I 2020 udgjorde Smurfit Kappa-koncernens globale salg 8,5 mia. euro. Da virksomheden blev etableret i Dublin i 1934, producerede den karton og andre emballagekasser til det irske marked. Efter at virksomheden blev overtaget af forretningsmanden Jefferson Smurfit i 1938, voksede den til at blive den førende producent af papirbaseret emballage i Irland. 

Jefferson Smurfit fortsatte sin ekspansion og gik ind på det amerikanske marked, hvor virksomheden fusionerede med Stone Container Corporation, der har hovedsæde i Chicago, i 1998. Ved at udnytte nye markeder og nye produktionsfaciliteter blev virksomheden den globale industrileder inden for produktion af papirbaseret emballage. Smurfit Kappa blev dannet i 2005, da Jefferson Smurfit fusionerede med Kappa Packaging - en hollandsk virksomhed, der blev grundlagt i 1974 og er Europas største producent af emballager.