Best practice

Aggregate service being loaded

Best practice

Vi genbruger affaldet

 

»Vi er ret stolte af vores affaldstog, som kommer fra Napoli og Rom, og som vi kører til Køge, Herning og Aalborg. Slutmodtageren er forbrændingsanlæg som fx ARGO i Roskilde, ARC på Amager, Affald Plus i Næstved og andre,« forklarer Thomas Vestergaard, der er Head of Sales og som har ansvaret for flere af transporterne.

Baggrunden for de mange affaldstransporter er, at vi i Danmark og Sverige bruger bl.a. fjernvarme som energiløsning, og forbrændingsanlæggene, der producerer fjernvarmen, skal fodres med affald. Mange af de nye anlæg i Danmark er bygget meget store, og vi har ikke nok affald i landet til at fylde dem.

Thomas Vestergaard peger på, at man selvfølgelig kan spørge om, hvorvidt det er miljøvenligt og smart at flytte affald. Det burde jo blive forbrændt lokalt, hvis man skal tænke på miljøet. Men lige nu har man mange steder i Europa ikke teknologien til at udnytte det. 
 

 Store mængder affald

Udover at køre affald til de forskellige forbrændingsanlæg, er der også begyndt at komme efterspørgsel på affald til forskellige danske fabrikker.

»Mange virksomheder bruger i dag kul eller andre fossile brændstoffer, men nu er de begyndt på en grøn omstilling, så de kan nedsætte CO2-produktionen. Og hvis man får den rigtige plast, kan man faktisk bruge det sammen med flis og andre ting. Aalborg Portland er begyndt at modtage industriaffald, som de bruger i deres cementovn, og vi er ved at starte en anden kunde op, som producerer de kendte LECA-kugler. De skal bruge 30.000 ton affald til deres ovn. Så der er mange virksomheder, der gerne vil i gang med den omstilling nu, og vi kan jo så hjælpe dem med transport af affaldet, som i øvrigt kaldes bio-energy,« forklarer Thomas Vestergaard.
 

 Affaldet leveres på to forskellige måder. Presset sammen og løst.

  • Hvis afsenderen har presset affaldet sammen til store baller, er det meget tungt. Og vi er gode til at transportere tunge ting. Fra togvognen transporteres ballerne ud til slutmodtageren i særlige lastbiler, der har et indbygget rullegulv. Så falder ballerne ud af lastbilens ende ved afleveringen.
  • Andre afsendere kan ikke komprimere affaldet, så der transporteres det i open top containere på vores vogne, og så sendes det videre ud til slutmodtageren med lastbiler, der kan tippe det af.

Kontakt vores ekspert nu